Soul Laminate - Milk White 6000 HGL (WF)

Liên hệ

Khổ: 1220 x 2440 mm Độ dày: 0,9 mm Mặt phim: Bóng (Hàng Laminate thay cho tấm Acrylic)

Khổ: 1220 x 2440 mm

Độ dày: 0,9 mm

Mặt phim: Bóng

(Hàng Laminate thay cho tấm Acrylic)

Sản phẩm liên quan